Technologie Internetowe. Ćwiczenia

Aleksander Denisiuk


Spis treści

1. HTML
Ogólna struktura HTML
Znaki specjalne
Meta Symbole
Cudzysłowy
Pauzy i myślniki
Wielokropek
Niełamliwe odstępy
Listy
Obrazki
Format WebP
Odsyłacze
Nawigacja
Wyróżnione fragmenty tekstu dokumentu
Walidacja dokumentu
2. Dane Strukturalne
RDF
Microdane
JSON-LD
3. Podstawy CSS
Początki CSS
Wersja do wydruku
Rozwijane menu
4. CSS. Część druga
Liczniki CSS
Stylizacja tabeli
Sprajty CSS
Stylizacja menu
Okno modalne
5. Pozycjonowanie CSS
Wstawki
„Pryklejone” nagłówki
Menu elastyczne
Układ strony
6. Język Less
Zadanie
Zmiana układu
Monitory o szerokości mniejszej niź 800px:
Monitory o szerokości mniejszej niź 600px:
Zasoby i kompilator less
7. Bootstrap
Menu zwijane
Ekran logowania się
Blog
8. Podstawy JavaScript
Lista argumentów (plik sum.js)
Tablice (plik class.js)
Domknięcie (plik chomik.js)
Dziedziczenie prototypowe (plik proto.js)
Rekurencja z cache'owaniem (plik recur.js)
9. Podstawy Node.js Express
Działania wstępne
O projekcie
Analiza wymagań
Struktura plików
Plik serwer.js
Szablon główny (index.js)
Zadania do wykonania
10. Formularze
11. DOM
12. Zdarzenia
Drzewo
Galeria
Lista studentów zwolnionych z egzaminu
Suwak
Animacja CSS
13. Podstawy AJAX
Działania wstępne
O projekcie
Analiza wymagań
Struktura plików
Zadania do wykonania
14. Podstawy Websocket i Socket.IO
Działania wstępne
O projekcie
Analiza wymagań
Struktura plików
Zadania do wykonania
15. Protokół HTTP
Rezerwacja noclegów w hotelu “Overlook”
O projekcie
Zadania do wykonania

Abstrakt

Celem ćwiczeń jest opanowanie technologii internetowych omawianych na wykładach.

Najnowsza wersja tego dokumentu dostępna jest pod adresem http://users.pjwstk.edu.pl/~denisjuk/