Zadanie 7: Bootstrap

Spis treści

Menu zwijane
Ekran logowania się
Blog

W tych zadaniach jako rozwiązanie trzeba przysłać pliki html. Należy używać tylko możliwości BootstrapFont Awesome. Można użyć następującego szablonu:


<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
 <title>Przykład Bootstrap 5</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.1.1/css/all.min.css">
 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script> 
</head>
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
</html>

Wersja z Bootstrap 4:


<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
 <title>Przykład Bootstrap 4</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.1.1/css/all.min.css">
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.16.0/umd/popper.min.js"></script>
 <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
</html>

W realnych aplikacjach uzupełnienie Bootstrap swoimi stylami jest jak najbardziej stosowne

Punktacja: 2–4-4.