Stylizacja menu

Dane jest menu (plik menu.html).

Ćwiczenie 4.4:

  1. Dodaj do dokumentu style, żeby menu wyglądało podobno do tego z rysunku

    Rysunek 4.4. Menu stylizowane

    Przykład menu stylizowanego

  2. Nie zmieniaj kodu HTML.
  3. Zwróć uwagę na wyrównanie punktów menu i napisów w menu.