Sprajty CSS

Dana jest lista (plik list.html).

Ćwiczenie 4.3:

Napisz styl tak, żeby lista została wyświetlona w postaci drzewa, jak na rysunku

Rysunek 4.3. Lista drzewiasta

Ilustracja listy drzewiastej

  • Dla wyświetlenia ikon wykorzystaj następujący (jeden) obrazek: . Umieść go w katalogu bieżącym.
  • Ustaw jego jako obrazek tła dla pustych elementów div. Wyregułuj właściwości width, height, background-position w taki sposób, żeby była wyświetlona odpowiednia część ikony.
  • Zwróć uwagę na to, że kursor myszy przy najechaniu na ikonę powinien się zmienić (ma być standardowa łapka).