Stylizacja tabeli

Dana jest tabela (plik table.html).

Ćwiczenie 4.2:

  1. Dodaj do tabeli style, żeby ona wyglądała podobno do tej z rysunku

    Rysunek 4.2. Tabela stylizowana

    Przykład tabeli stylizowanej

  2. Nie zmieniaj kodu HTML tabeli.
  3. Zwróć uwagę na ramkę, wyrównanie w kolumnach oraz na kolor tła w parzystych wierzszach (oprócz nagłówka).
  4. Jakich pseudoselektorów użyłaś?