Zadanie 4: CSS. Część druga

Spis treści

Liczniki CSS
Stylizacja tabeli
Sprajty CSS
Stylizacja menu
Okno modalne

W tych zadaniach jako rozwiązanie trzeba przysłać same pliki css. Nazwy plików wynikają z kodu html. Kodu html nie należy zmieniać.