Okno modalne

Dany jest HTML (plik modal.html)

Ćwiczenie 4.5:

  • Napisz styl tak, żeby divid='boks' „przykrył” resztę dokumentu, jak na rysunku. W szczególności, powinien działać tylko jeden przycisk. Efekt ma zostać również przy przewijaniu okna.

    Rysunek 4.5. Modalne okno

    Ilustracja modalnego okna

  • Zwróć uwagę na właściwości position, width, height, z-index, background, opacity.
  • Wyrównaj działający przycisk w poziomie.
  • Wyrównaj działający przycisk w pionie.