Liczniki CSS

Dany jest html (plik math.html).

Ćwiczenie 4.1:

  1. Dodaj do dokumentu style, żeby dokument wyglądał podobno do rysunku

    Rysunek 4.1. HTML z licznikami

    Przykład wykorzystanie liczników CSS

  2. Nie zmieniaj kodu HTML.
  3. Twierdzenia i definicje mają wspólną numerację: pierwsza liczba to numer rozdziału, druga jest numerem twierdzenia/definicji.
  4. Numeracja obrazków jest ciągła w całym dokumencie.
  5. Dowody twierdzeń nie mają numeracji.
  6. Zwróć uwagę na odmianę pisma w podpisach i numeracji.