Rozwijane menu

Ćwiczenie 3.3:

Zrób tak, żeby podpunkty menu nawigacyjnego Wykształcenie były wyświetlane tylko przy najechaniu myszką na Wykształcenie

  1. Ustaw dla podpunktów menu właściwość displaynone.
  2. Ustaw właściwość displayblock wówczas, gdy kursor myszki jest nad nadrzędnym elementem (:hover).
  3. W razie potrzeby zmień położenie tych podpunktów.
  4. Przykładowe rozwiązanie podane jest na poniższych rysunkach.

Rysunek 3.1. Wygląd menu

Menu CSS

Rysunek 3.2. Wygląd po najechaniu myszką na element nardzędny do podpunktów menu. Użytkownik powinien mieć możliwość kliknięcia w podpunkty.

Menu CSS: hover