Zadanie 6: Język Less

Spis treści

Zadanie
Zmiana układu
Monitory o szerokości mniejszej niź 800px:
Monitory o szerokości mniejszej niź 600px:
Zasoby i kompilator less