Zadanie 9: Podstawy Node.js Express

Spis treści

Działania wstępne
O projekcie
Analiza wymagań
Struktura plików
Plik serwer.js
Szablon główny (index.js)
Zadania do wykonania

Dany jest projekt aplikacji internetowej. Zadanie polega na rozbudowaniu projektu, jak jest wskazane w rozdziale „Zadania do wykonania”.

Jako rozwiązanie należy oddać plik ropuszka.pdf, wygenerowany poleceniem

grunt

lokalnie:

npx grunt

Plik ten jest archiwum zip, ze zmienionym rozszerzeniem nazwy. Plik Gruntfile określa, jakie pliki należy dodać do archiwum. W szczególności, nie trzeba włączać zainstalowanych modułów node.js.

Jeśli nie masz zainstalowanego narzędzia grunt na swoim komputerze, zainstaluj go poleceniem

npm install -g grunt-cli

lokalnie:

npm install grunt-cli