Animacja CSS

W pliku circle.html dane jest koło.

Ćwiczenie 12.5:

 1. Zrób, aby po kliknięciu na kole jego średnica w ciągu 3 sekund płynnie powiększyła się do 300 pikseli.
 2. Dalej, po ukończeniu animacji koła niech jego kolor też w ciągu trzech sekund zmieni się na żółty.

  Po ukończeniu animacji koloru pośrodku koła ma pojawić się napis „Lasto beth lammen”, pogrubiony, o rozmiarze 24 pikseli.

 3. Rysunek 12.3 przedstawia wynik końcowy animacji

  Rysunek 12.3. Końcowy wynik animacji

  Końcowy wynik animacji

  Zwróć uwagę na właściwości transitionProperty, transitionDuration elementów DOM. Oraz na zdarzenie transitionend