Zadanie 10: Formularze

Ćwiczenie 10.1:

Rozbuduj poniższy formularz do wprowadzenia danych osobowych.


<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Dane osobowe</title>
  <meta charset="utf-8"/>
  <script>
   'use strict';
   function show(form){
     alert('Imię: '+form.firstName.value);
   }
  </script>
  </head>
  <body>
  <form onsubmit='show(this); return false;'>
   <p><label for='firstNameField'>Imię:</label> 
     <input type="text" name='firstName'
      id='firstNameField' 
      required='required'
      placeholder='Wpisz swoje imię'
      autofocus='autofocus' />
   </p>
  </form>
  </body>
</html>

 1. Dane które należy zbierać obowiązkowo: imię, nazwisko, PESEL, płeć, data urodzenia. Uzupełnij listę w dane opcjonalne, aby twój formularz zawierał co najmniej pięć różnych typów pól formularzy.
 2. Uzupełnij skrypt show, żeby wyświetlał (w jednym alercie) wszystkie zebrane dane
 3. Dodaj możliwość sprawdzania poprawności PESELa. Uwaga: niektórzy mają niepoprawne PESEle. Dodaj opcję wprowadzenia niepoprawnych PESELi.
 4. PESEL zawiera informację o płci i dacie urodzenia. Dodaj funkcjonalność automatycznego pobierania płci i daty urodzenia z PESELa oraz uzupełniania odpowiednich pól formularza.
 5. Dodaj weryfikację, czy zgodne są płeć i data urodzenia z PESELem. Zaprojektuj i zaimplementuj możliwość wprowadzenia PESELi z niepoprawnie zakodowaną datą urodzenia i płcią.