Zadanie 11: DOM

Ćwiczenie 11.1: Materiały konferencji

W tym zadaniu jako rozwiązanie trzeba oddać tylko plik script.js. Nie zmieniaj kodu html.

Jeżeli masz problem z wysyłaniem plików .js, zmień nazwę na script.png.

Pobierz plik z listą artykułów konferencji.

 1. Streszczenie każdego artykułu zawiera się w atrybucie title. Dodaj możliwość pokazywania streszczenia w bloku w ramce.

  1. Napisz skrypt, który po załadowaniu strony do każdego artykułu doda element Show Abstract oraz zarejestruje na kliknięciu po nim funkcję, która by pobrała z atrybutu title streszczenie i pokazała jego w bloku przy artykule. Niech słowo Show w elemencie zostanie zastąpiono przez Hide. Wyróżnij ten element stylem, na przykład, jak na obrazku (Rysunek 11.1).

   Rysunek 11.1. Wyróżnienie elementu Show Abstract

   Wyróżnienie elementu Show Abstract

  2. Rozszerz skrypt tak, żeby po kliknięciu na Hide Abstract, streszczenie znikło.

 2. Dodaj możliwość wyszukiwania artykułu według autora:

  1. Dodaj element input, w którym użytkownik wprowadza początek nazwiska autora, oraz skrypt, który przejdzie po dokumencie i ukryje wszystkie artykuły, dla których nazwisko żadnego z autorów nie pasuje do wprowadzonego słowa.
  2. Schowaj tytuł rozdziału, jeżeli nie ma on wyświetlonych artykułów.
  3. Zrealizuj możliwość przywrócenia pierwotnej postaci dokumentu.

Zalecany zestaw opcji JSHint (razem z operatorem "use strict"):

/*jshint globalstrict: true, devel: true, browser:true, esversion: 6*/
'use strict';