Zadanie 1: HTML

Spis treści

Ogólna struktura HTML
Znaki specjalne
Meta Symbole
Cudzysłowy
Pauzy i myślniki
Wielokropek
Niełamliwe odstępy
Listy
Obrazki
Format WebP
Odsyłacze
Nawigacja
Wyróżnione fragmenty tekstu dokumentu
Walidacja dokumentu

Ćwiczenia należy wykonać w zwykłym edytorze programistycznym, na przykład Brackets.

W tym ćwiczeniu należy skupić się na logicznej strukturze dokumentu HTML. Wygląd dokumentu pozostawiamy na odpowiedzialność przeglądarki.