Aleksander Denisiuk.Materiały Dydaktyczne PJWSTK

Analiza Matematyczna

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności posługiwania się aparatem analizy matematycznej i opisu zagadnień w języku analizy matematycznej.

Wykłady

 1. Wprowadzenie
 2. Liczby rzeczywiste
 3. Ciągi rzeczywiste i teoria zbieżności
 4. Granica funkcji
 5. Właściwości funkcji ciągłych
 6. Przegląd wlasności funkcji elementarnych
 7. Pochodna funkcji jednej zmiennej
 8. Własności funkcji różniczkowalnych
 9. Pochodne wyższych rzędów, wzór Taylora
 10. Funkcja pierwotna i całka nieoznaczona
 11. Całka Riemanna
 12. Zastosowania całki Riemanna
 13. Podstawy równań różniczkowych
 14. Szeregi liczbowe
 15. Ciągi i szeregi funkcji
 16. Funkcje tworzące
 17. Szeregi trygonometryczne, pojęcie o transformacji Fouriera
 18. Wprowadzenie do analizy wielowymiarowej

Ćwiczenia

 1. Granice ciągów
 2. Granice funkcji
 3. Pochodne funkcji
 4. Badanie przebiegu zmienności funkcji
 5. Całkowanie
 6. Całkowanie funkcji wymiernych
 7. Kolokwium
 8. Kolokwium poprawkowe

Zaliczenie

Zaliczenie ćwiczeń odbędzie się na podstawie dwóch kolokwiów. Na studiach niestacjonarnych — jedno kolokwium.

Ocerna cztery i wzwyż z ćwiczeń zwalnia z egzaminu.

Kolokwia

Egzamin

copyleft A. Denisiuk Valid XHTML
1.0 Poprawny
CSS! Strona utworzona: 2009-03-03, ostatnia aktualizacja: 2017-06-19