Techniki podstawowe w judo

Judo jest sportem technicznym. Składa się z 99 technik podstawowych, które poznaje się wraz ze zdobywaniem kolejnych stopni szkoleniowych i mistrzowskich.
NAGE WAZA - technika rzutów, stosowana wówczas, gdy przeciwnik traci równowagę, lub jest z niej wytrącony. Rzut wykonywany jest przeważnie przez zastawienie drogi (po której dąży przeciwnik aby uzyskać równowagę) nogą, biodrami lub stopą, tak aby przez dalsze wychylenie rękami doprowadzić go do upadku na plecy.
KATAME WAZA - technika obezwładnień - dzieli się na trzy podgrupy: trzymania, dźwignie i duszenia. Trzymania - polegają na utrzymaniu przeciwnika na plecach na macie, tak aby można było całkowicie kontrolować jego ruchy. Za utrzymanie przeciwnika w ten sposób przez 30 sekund otrzymuje się punkt (ippon) i wygrywa walkę. Dźwignie - w walce sportowej dozwolone jest stosowanie dźwigni (wyłamywania i wykręcania) jedynie na staw łokciowy. Doprowadzenie do sytuacji, która w samoobronie pozwoliłaby na unieszkodliwienie przeciwnika, daje wygraną w walce sportowej. Duszenia - nacisk krawędzią przedramienia lub kołnierzem judogi na krtań lub tętnicę szyjną.

Podział technik (wg International Judo Federation):

›› Techniki rzutów - NAGE WAZA (66)

¤ Techniki stojące - TACHI WAZA

techniki ręczne (16)
te waza
techniki biodrowe (10)
koshi waza
techniki nożne (21)
ashi waza

¤ Techniki z poświęceniem SUTEMI-WAZA

techniki z upadkiem
atakującego na plecy (5)
ma waza
techniki z upadkiem
atakującego na bok (14)
yoko waza

›› Techniki obezwładniania - KATAME WAZA (29)

techniki trzymania (9)
osae waza
techniki duszenia (11)
shime waza
techniki dźwigni (9)
kansetsu waza

›› techniki uderzeń w czułe miejsca - ATEMI WAZA

¤ Nie stosowane w judo sportowym