Przepisy (wg IJF)

pobierz pełną treść przepisów

›› Pole rozgrywania zawodów (tatami)

›› Ubiór (judogi)

Zawodnicy powinni nosić judogi uszytej z materiału bawełnianego i mocnego pasa (obi) o szerokości 4-5 cm. Dozwolone są dwa kolory judogi:
niebieski dla pierwszego wyczytanego zawodnika oraz biały dla drugiego.

›› Higiena

¤ Judoga powinna być czysta, sucha i pozbawiona nieprzyjemnego zapachu,
¤ Paznokcie na rękach i nogach powinny być krótko obcięte,
¤ Długie włosy musza być związane.

›› Sędziowie

Walka jest prowadzona przez jednego arbitra i dwóch sędziów bocznych, pod nadzorem Komisji Sędziowskiej.
Arbitrowi i sędziom pomagają sędziowie notujący wyniki na tablicy i mierzący czas.

›› Gesty sędziowskie

¤ Ippon: należy podnieść jedną rękę wysoko nad głową z dłonią skierowaną w przód,
¤ Waza-ari: należy podnieść jedną z rąk w bok na wysokość ramienia z dłonią skierowaną w dół,
¤ Waza-ari awasete ippon: należy najpierw wykonać gest dla waza-ari a następnie dla ippon,
¤ Yuko: należy podnieść jedną z rąk pod kątem 45 stopni do ciała z dłonią skierowaną w dół,
¤ Koka: należy podnieść jedną rękę zgiętą, z kciukiem skierowanym w stronę barku, w płaszczyźnie ciała,
¤ Osaekomi: należy skierować rękę w dół, od ciała w kierunku zawodników, będąc skierowanym twarzą do nich i pochylając tułów w ich kierunku,
¤ Mate: należy podnieść jedną z rąk na wysokość ramienia mniej więcej równolegle do maty i pokazać dłoń sędziemu mierzącemu czas w ten sposób, aby palce dłoni były ustawione prostopadle do góry,
¤ Dla wskazania zwycięzcy w walce: należy podnieść jedną rękę powyżej ramion, z dłonią zwróconą kciukiem do góry w kierunku zwycięzcy,
¤ W celu ukarania zawodnika (Shido, Hansoku-make): należy wskazać palcem wskazującym w kierunku karanego zawodnika (pozostałe zwinięte w pięść).

›› Czas

W zawodach o Mistrzostwo Świata i Igrzyskach Olimpijskich czas walki jest następujący:
¤ seniorzy (kobiety i mężczyźni) 5 minut czasu rzeczywistego walki,
¤ juniorzy (kobiety i mężczyźni) 4 minuty czasu rzeczywistego walki.
Czas upływający pomiędzy ogłoszeniem przez arbitra mate i hajime oraz pomiędzy sono-mama i yoshi, nie jest zaliczany do czasu walki.

›› Czas osakeomi (trzymanie)

Zawodnik otrzymuje nasępujące punkty:
¤ Ippon: - 25 sek.
¤ Waza-ari: - 20 sek. i dłużej ale mniej niż 25 sek.
¤ Yuko: - 15 sek. i dłużej ale mniej niż 20 sek.
¤ Koka: - 10 sek. i dłużej ale mniej niż 15 sek.

›› Początek walki

Przed rozpoczęciem każdej walki arbiter i dwóch sędziów stoją razem, centralnie wewnątrz pola rozgrywania zawodów i wykonują ukłon w kierunku joseki (Komisja Sędziowska).
Zawodnicy przechodzą po strefie bezpieczeństwa i zatrzymują się na środku przed polem walki. Na sygnał arbitra zawodnicy wchodzą na pole walki , zatrzymują się w oznaczonym miejscu, kłaniają sie sobie równocześnie i robią krok naprzód (rozpoczynając go lewą stopą).
Walka rozpoczyna się komendą hajime a kończy się komendą sore-made, po której następuje wskazanie zwycięzcy.

›› Koniec walki

Arbiter powinien ogłosić sore-made i zakończyć walkę jeżeli:
¤ jeden z zawodników uzyska ippon lub waza-ari awasete ippon,
¤ w przypadku sogo-gachi (zwycięstwo złożone),
¤ w przypadku kiken-gachi (zwycięstwo przez wycofanie),
¤ w przypadku hansoku-make (dyskwalifikacja),
¤ jeden z zawodników nie może kontynuować walki w wyniku zranienia,
¤ upłynął czas walki.

Jeżeli po upływie regulaminowego czasu żaden z zawodników nie ma punktów albo ilości ocen (waza-ari, yuko i koka) są identyczne, rozstrzygnięcie zapada w dodatkowej walce rozgrywanej wg zasady "Złotego Punktu". Walkę dodatkową rozstrzyga pierwsza przewaga punktowa któregokolwiek z zawodników.
Po ogłoszeniu przez arbitra wyniku walki, zawodnicy wykonują po jednym kroku do tyłu aby powrócić na swoje miejsca startowe oznaczone białym lub niebieskim paskiem, wykonują ukłon w pozycji stojącej i opuszczają pole walki.

›› Akcje zabronione i kary

Akcje zabronione są podzielone na dwie grupy:
¤ niewielkie wykroczenie: skutkuje karą shido,
¤ ciężkie naruszenie przepisów: skutkuje karą bezpośredniego hansoku-make (dyskwalifikacja i wykluczenie z turnieju).
Kara shido ulega kumulacji. Jeżeli zawodnik otrzyma drugie shido jego przeciwnikowi zostaje automatycznie przyznane yuko, za trzecie shido przeciwnik dostaje waza-ari, natomiast czwarte shido jest ogłaszane jako hansoku-make i jest równoznaczne z zakończeniem walki.