Marcin Sydow - Algorytmy i Struktury Danych - strona kursu

Studia: 1 stopnia, informatyka, PJATK


Polecane podręczniki: Reguły zaliczenia dla studiów niestacjonarnych: tutaj

Wykłady:
 1. "Poprawność algorytmu" - Wprowadzenie, algorytm, specyfikacja i poprawność algorytmów.
 2. "Złożoność algorytmu" - Złożoność czasowa i pamięciowa algorytmów. Notacja asymptotyczna (O,o,Omega,omega,Theta)
 3. "Wyszukiwanie" Wyszukiwanie klucza w ciągu, algorytm skoków, idea "dziel i rządź", algorytm wyszukiwania binarnego, algorytm Hoare'a (idea), statystyki pozycyjne, algorytm turniejowy
 4. "Sortowanie 1" Rola sortowania. Selection Sort, Insertion Sort, Merge Sort.
 5. "Sortowanie 2" Quick Sort. Dolne ograniczenie złożoności sortowania przez porównania. Count Sort. Radix Sort
 6. "Rekursja" Algorytmy rekurencyjne. Rozwiązywanie niektórych równań rekurencyjnych
 7. "Podstawowe struktury danych i pojęcie abstrakcyjnej struktury danych" Reprezentacja ciągów: tablice, listy dowiązaniowe. Najprostsze abstrakcyjne struktury danych: stos, kolejka. (rozdział 3 (MS))
 8. "Kolejka priorytetowa" Kolejka priorytetowa, kopiec binarny i rozszerzenia.
 9. "Słownik" Słownik, tablice mieszające, uporządkowany słownik, drzewo BST.
 10. "Podstawowe algorytmy grafowe 1" Przypomnienie podstawowych pojęć z grafów, reprezentacje grafów
 11. "Podstawowe algorytmy grafowe 2" Algorytmy BFS i DFS
 12. "Najkrótsze ścieżki" Najkrótsze z jednym źródłem, algorytm sortowania topologicznego, Dijsktry i Bellmana-Forda.
 13. "Minimalne drzewo rozpinające" Algorytmy Kruskala i Prima
powrót do: Marcin Sydow - strona główna
aktualizowano: 10 Marca 2018