Witold Kosiński  

Sfery zainteresowania:

  • informatyka, inteligencja obliczeniowa, sieci neuronowe, algorytmy genetyczne,

  • zbiory rozmyte, skierowane liczby rozmyte , przetwarzanie obrazów,

  • matematyka stosowana, równania hiperboliczne,

  • mechanika continuum, termodynamika, propagacja fal,

  • rozpoznawanie wzorców , wizja komputerowa.

  • tenis,

  • taniec

  • pływanie i kajakarstwo.