Witold Kosiński  

Ukończona uczelnia:

Dyplomy:
  • Tytuł magistra (M.Sc.) (1969)

Tytuł doktora (Ph.D.):
  • Przewód doktorski prowadzony w IPPT PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polska Akademia Nauk (1972)

Habilitacja (D.Sc.):
  • Habilitacja uzyskana w IPPT PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polska Akademia Nauk (1984)

Uzyskanie tytułu profesora:
  • Nominacja przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1993)