Aleksander Denisiuk.Materiały Dydaktyczne PJWSTK

Animacja Komputerowa

Cele przedmiotu

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy teoretycznej w dziedzinie animacji komputerowej oraz praktycznych umiejętności renderowania animacji w Blenderze.

Wykłady

 1. Wprowadzenie. Animacja tradycyjna
 2. Wstępne Wiadomości Matematyczne
 3. Metody interpolacji
 4. Animacja oparta na interpolacji
 5. Łańcuchy kinematyczne
 6. Rejestrowanie ruchu
 7. Animacja z wykorzystaniem modeli fizycznych
 8. Płyny i gazy

Ćwiczenia

Literatura

Zaliczenie

Wykład kończy się egzaminem. Pytania na egzamin:

 1. Przekształcenia afiniczne i macierze (Szymon Sirocki)
 2. Rzutowanie i macierze (Piotr Burcza)
 3. Reprezentowanie położeń kątowych (Błażej Ibusz)
 4. Splajny Camulla-Roma, splajny Bessela-Overhausera (Łukasz Szuca)
 5. Splajny TBC
 6. Krzywe B-sklejane (Jakub Dąbek)
 7. Sterowanie ruchem wzdłuż krzywej. Parametryzacja łukowa, rozpędzanie i zatrzymywanie (Dorota Grzelec)
 8. Sterowanie ruchem wzdłuż krzywej. Dopasowanie krzywej do par położenie-czas
 9. Zorientowanie wzdłuż ścieżki (Anna Adler)
 10. Wygładzanie ścieżki (Damian Romiński)
 11. Wyznaczenie ścieżek na powierzchni (Paweł Przygocki)
 12. Odkształcanie obiektów (Michał Wroński)
 13. Interpolacja kształtów trójwymiarowych. Wielościany gwiaździste, przekroje osiowe (Rafał Nawrocki)
 14. Interpolacja kształtów trójwymiarowych. Metoda projekcji na sferę (Kamil Pesta)
 15. Morfing dwuwymiarowy (Martin Cieślik)
 16. Łańcuchy kinematyczne. Kinematyka prosta (Adrian Standowicz)
 17. Łańcuchy kinematyczne. Kinematyka odwrotna (Krzysztof Lewandowski)

Zaliczenie ćwiczeń polega na zbieraniu punktów za wykonane zadania praktyczne: