Aleksander Denisiuk.Materiały Dydaktyczne PJWSTK

Programowanie 3W grafiki w OpenGL

Cele przedmiotu

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności programowania grafiki z wykorzystaniem współczesnych technologii biblioteki OpenGL.

Wykłady

  1. Shadery geometrii
  2. Teselacja
  3. Import modeli 3W w OpenGL
  4. Modelowanie nieba (Skybox)
  5. Modelowanie mgły
  6. Modelowanie przezroczystości. Sprajty punktowe
  7. Modelowanie nierówności
  8. Modelowanie głębi ostrości (compute shaders)

Ćwiczenia

Diagramy

Literatura

Zaliczenie

Zaliczenie przedmiotu polega na zbieraniu punktów za wykonane zadania praktyczne: