Boże, pełen w niebie chwały, 96 x 120 [cm] 2009, grafika cyfrowa, solwent, w zbiorach Zamojskiego Towarzystwa RENESANS

Powrót