Nocą 24 lutego, 120 x 100 [cm] 2009, grafika cyfrowa, solwent

Powrót