Nocą 7 maja, 130 x 100 [cm] 2009, grafika cyfrowa, solwent

Powrót