Jam nie Osjan, 120 x 96 [cm] 2009, grafika cyfrowa, solwent, w zbiorach Zamojskiego Towarzystwa RENESANS

Powrót