Cztery myśli moje, 140 x 120 [cm] 2008, grafika cyfrowa, solwent , sprzedany

Powrót