Ci, którzy odeszli, 130 x 100 [cm] 2008, grafika cyfrowa, solwent

Powrót