Marian N., 100 x 120 [cm] 2008, grafika cyfrowa, solwent, sprzedany

Powrót