Cora - budzi wiosnę, 100 x 120 [cm] 2007, grafika cyfrowa, solwent

Powrót