Japanese Gardens

Rodzaje ogrodów

Istnieje kilka typów ogrodów japońskich, które różnią się od siebie budową (głównie ukształtowaniem terenu). Dwa podstawowe style to:

Poza tym warto wyróżnić jeszcze: